by UNDP Europe and Central Asia
Од невидливост и изолација до интимност и заедница.

Слушнете ги секојдневните приказни на геј мажите, лезбејките, бисексуалките и бисексуалците, трансродовите и интерсекс лица во земјите од Западниот Балкан.