by UNDP Europe and Central Asia
Nga padukshmëria dhe izolimi tek familjariteti dhe komuniteti.

Dëgjoni dhe njihuni me historitë e personave gej, lezbike, biseksualë, transgjinorë dhe interseks në Ballkanin Perëndimor.